top of page

SportsMassage

En BodyConsciousness Sportsmassagebehandling er en bevidst fysisk og manuel påvirkning af bevægeapparatets muskler, bindevæv og likamenter. Behandlingen medvirker til optimal restitution af spændt muskelvæv og til at forøge fysisk og mental velvære. Massagen stimulerer musklernes evne til, at optage ilt og nærring og øger kroppens evne til at udskille affaldsstoffer. Ofte vil elementer fra sportsterapien indgå i behandlingen.

 

 

 

Typiske positive virkninger af sportsmassage:

  • Spændte og stive muskler løsnes, hvorved kroppen afstresses

  • Muskelspændinger forebygges, hvorved bevægelighed i muskler, sener og led øges

  • Blodgennemstrømning i musklerne øges

  • Affaldsstoffer udskilles lettere fra muskelvævet

  • Smertelindring

  • Kortere restitutionstid efter sportsskader

Fokus i sportsmassage varierer naturligvis mellem de forskellige sportsgrene, men et generelt formål med behandlingerne er at skabe fornyet flow i muskulaturen og opnå optimal restitution.

En BodyConsciousness sportsmassagebehandling vil tage udgangspunkt i det personlige behov.

Hver enkelt sportsgren påvirker og belaster kroppen og muskulaturen på forskellig måde. Enhver behandling vil være med dette for øje. Hele kroppen vil blive gennemgået med specielt fokus på de mest udsatte og belastede muskelgrupper. Eksempelvis:

Golf

Tennis

Cykling

Dans

Løb

Massage og konkurrence

 

Uanset om du er eliteidrætsudøver eller motionist vil regelmæssig massage ikke alene give almen velvære, opbløde muskelspændinger og give smertelindring, men også kunne mindske din skadesrisiko og derved give mulighed for optimal træning og præstation

Sportsmassagen hjælper kroppen med at udskille affaldsstoffer og tilføre ilt via øget blodgennemstrømning i muskulaturen. Det er yderst nyttigt efter hård træning, men også efter meget monotont arbejde. Desuden viser nyere forskning at massage også har en direkte indvirkning på cellerne. Mængden af proteinet PGC 1 alpa, som påvirker mitokondriernes evne til at skabe energi, øges og mængden af proteinet NF kb, som er infamatorisk, hæmmes

Sidder man længe i samme stilling, f.eks foran en skærm eller har man anden ensartet muskelpåvirkning, har musklerne ikke den pumpeeffekt, som skal til for at komme af med det gamle blod og affaldsstoffer. Affaldsstofferne hober sig op og deved opstår der myoser og efterfølgende muskelspændinger, hovedpine etc.

BodyConsciousness sportsbehandling indeholder udover den fysioriske massage med fokus på de mest udsatte muskelgrupper, også lejlighedsvis varmepåvirkning fra både muskelvarmende olier, varme sandpude, og behandlingen kan kombineres  med stretching, triggerpunktsbehandling, akupunktur mv.

Ømhed efter træning er naturlig-  DOMS -.  Lyt til kroppens signaler... 

Ligesom optimaltræning kræver væske er det vigtigt at drikke rigeligt i forbindelse med enhver behandling.

                            

                             TRÆN profesionelt - RESTIRUER som eliten!

bottom of page