top of page

Yoga@Hende

Jeg kalder min Yoga form BodyStressRealeaseYoga. Den er funderet i BodyConsciousness konceptet .

BodyConsciousness  konceptet bygger på en grundliggende opfattelse af krop og sjæl som en helhed. 

Vores tanker og følelser påvirker vores sundhed og almene fyskiske tilstand. Ligeledes påvirker fysisk aktivitet vores mentale tilstand. Dette understreger vigtigheden af, at finde balancen mellem disse.

Yoga klasser er  klassisk opbyggede med det mål at bringe bevidstheden tilbage i kroppen. Med fokus på åndedrætte og med inspiration fra Anusara principper om Action Attitude & Alignment og ConsciousBreathing hjælpes du til at slippe tankerne fri, finde ro og skabe balance mellem Hjerte og Hjernefrekvens.Nervesystemet aktiveres og danner basis for Stress Release

Kroppen har en fantastisk selvhealende evne. Grundtanken i BodyStressReleaseYoga er,  at stimulerer denne proces

og skabe flow og energi mellem hjerne og krop.

 

bottom of page