top of page

PNF

Proprioceptiv Neuromuskullær Fascilitering, PNF-metoden

Først laves en isometrisk kontraktion/ maksimal spænding af musklen  ca 6 sekunder, efterfuldt af en statisk udspænding af musklen i nærheden af yderstillingen i ca 30 sek. altid i langsomme bevægelser så muskel tenerne ikke sender kontrasignaler. Herefter gentages hele sekvensen flere gange.

bottom of page